• 11-300 Biskupiec, ul. Mickiewicza 6B/4

Zakres usług

Dochodzenie odszkodowań

W zakresie prawa odszkodowań zapewniamy profesjonalną obsługę prawną zarówno na etapie przedsądowym, jak i w postępowaniu przed sądem. Naszym klientom oferujemy pomoc w ustaleniu osoby odpowiedzialnej za szkodę oraz przy gromadzeniu niezbędnego materiału dowodowego, w tym wymaganej dokumentacji medycznej.

Na podstawie przedstawionego stanu faktycznego wskazuję klientowi, jakie konkretnie przysługują mu roszczenia oraz czego może skutecznie domagać się przed sądem. Przed wystąpieniem na drogę sądową precyzuję wysokość możliwego do uzyskania odszkodowania, oceniam ryzyko oraz wybieram optymalną strategię działania w interesie klienta.

Poszkodowanych oraz członków ich rodzin reprezentuję
w sporach sądowych: