• 11-300 Biskupiec, ul. Mickiewicza 6B/4

Zakres usług

Sprawy karne

Należy mieć świadomość, że osoba, wobec której prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do konsultacji z adwokatem. Moje doświadczenie pokazuje, że w sprawach karnych warto skorzystać z pomocy adwokackiej już na początku sprawy. Sprawy karne, szczególnie w toku pierwszych czynności, wymagają bowiem podjęcia odpowiednich i zdecydowanych  kroków.

Adwokat Natalia Grunwald-Bernacka podejmuje się obrony na wszystkich etapach postępowania karnego: przygotowawczego, sądowego oraz wykonawczego - analizując zebrane dowody, sporządzając pisma procesowe oraz reprezentując na sali sądowej.

W szczególności zakres świadczonej pomocy obejmuje: