• 11-300 Biskupiec, ul. Mickiewicza 6B/4

Zakres usług

Prawo handlowe

Kancelaria w ramach prowadzonej działalności zajmuje się rejestracją podmiotów gospodarczych, poprzedzoną wnikliwą analizą potrzeb danego przedsiębiorcy i w rezultacie wyborem optymalnej formy. Dodatkowo kancelaria zajmuje się reprezentowaniem podmiotu przed sądem rejestrowym (KRS).