• 11-300 Biskupiec, ul. Mickiewicza 6B/4

Zespół

Zespół

Natalia Grunwald-Bernacka jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2015 roku jest członkiem Izby Adwokackiej w Olsztynie.

W trakcie studiów uczestniczyła w licznych konferencjach naukowych na szczeblu krajowym i międzynarodowym oraz w warsztatach, prelekcjach i certyfikowanych szkoleniach, mających na celu pogłębienie wiedzy teoretycznej i praktycznej w różnych dziedzinach prawa. Uczestniczka licznych konkursów przedmiotowych, w tym laureatka konkursów z prawa cywilnego i prawa rzymskiego oraz stypendystka Stypendium Rektora UMK dla najlepszych studentów. Słuchaczka certyfikowanego Kursu Prawa Porównawczego – Comparative Law Course, prowadzonego w języku angielskim. Uczęszczała na zajęcia prowadzone w ramach kursu prawniczego języka angielskiego, zakończonego międzynarodowym egzaminem TOLES Higher (Test od Legal English Skills), certyfikowanym przez Global Legal English i uzyskaniem certyfikatu międzynarodowego.

Adwokat Natalia Grunwald-Bernacka przez cały okres studiów aktywnie działała w Studenckim Kole Prawa Pracy, pełniąc w nim rolę Sekretarza. Współorganizatorka Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. „Prawo pracy wobec osób niepełnosprawnych”, objętej honorowym patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, na której adw. Natalia Grunwald-Bernacka wygłosiła referat oraz opracowanie monografii naukowej pt. „Zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Regulacje prawne”, wydanej nakładem wydawnictwa Difin. W tejże monografii adw. Natalia Grunwald-Bernacka jest autorką rozdziału trzeciego, umieszczonego w części III. Koło współpracowało także z Biurem Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu poprzez opracowanie zgodnie z przyjętymi standardami zagadnień dotyczących prawa pracy, z których mogli skorzystać studenci oraz absolwenci UMK. Adw. Natalia Grunwald-Bernacka jest autorką ośmiu opracowań.

W trakcie nauki odbyła praktykę studencką w Biurze Obywatelstw i Prawa Łaski w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącą uzupełnienie i poszerzenie obranych kierunków badawczych w zakresie prawa karnego i polityki kryminalnej państwa, podsumowujących cały tok studiów.

Praca magisterska na temat: „Instytucja ułaskawienia w polskim prawie karnym z uwzględnieniem polityki kryminalnej państwa, została napisana w Katedrze Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej Państwa UMK, pod kierunkiem naukowym prof. dra hab. Mariana Filara.

Adwokat Natalia Grunwald-Bernacka w trakcie aplikacji zdobywała doświadczenie zawodowe prowadząc bieżącą obsługę prawną klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. Jest osobą precyzyjną, zaangażowaną oraz systematyczną. Wolny czas poświęca swoim największym pasjom, jakimi są podróże i sport.